Smarta elnätet på Gotland drar igång i juni

Smarta elnätet på Gotland drar igång i juni

Om allt går som det ska kommer en utvald grupp konsumenter kunna läsa av tillgång och efterfrågan på el i realtid från och med mitten av juni och på så sätt påverka kostnaden för sin elförbrukning.

I juni drar ett spännande projekt igång på Gotland, då blir de enligt Gotland.net först i Sverige med att få el via ett så kallat smart elnät. Smart Grid Gotland heter projektet som går ut på att distribuera en stor mängd el från vindkraft där kunderna via smarta elmätare kan läsa av tillgång och efterfrågan och på så sätt minska sin elkonsumtionen när det exempelvis blåser för lite ute och efterfrågan på den elproduktion som finns är kraftig. Utmaningen i projektet ligger i att det är en så stor andel oregelbunden vindkraft som ska hanteras.

En annan del rent konsumentmässigt i det hela är möjligheten att vara en så kallad prosumer, med andra ord ett hushåll som sätter upp egna vindsnurror på tomten och bidrar till elnätet. Även annan förnybar energi är av intresse i det sammanhanget i framtiden, exempelvis solceller.

Många av de produkter vi sett visas upp under teknikmässor de senaste åren bygger funktionsmässigt på att kunna läsa av tillgång och efterfrågan på el. Tvättmaskinen ska exempelvis kunna läsa av när elpriset är som lägst och starta maskinen först då - det vill säga om du ställt in den på det programmet. Det som sker på Gotland nu är ett steg i den riktningen, att kunna minska sin elanvändning när priserna ligger som högst för att på så sätt styra slutnotan.

I mitten av juni drar startskottet för projektet igång på allvar och den förstudie som pågått sedan 2010 realiseras. Bakom projektet står ABB, Vattenfall, Gotlands Energi AB, Svenska Kraftnät, Telvent och Kungliga tekniska högskolan. Förhoppningen är att cirka 2 000 hushåll och ett 30-tal industrier och lantbruk ska vara med i projektet.