Skydda huset från åska och skyfall

Skydda huset från åska och skyfall

När åska och oväder sätter igång är det bra om du har förberett huset.

Värmeböljan fortsätter landet runt och SMHI varnar för åska på flera håll. Efter den senaste tidens plötsliga väderomslag har nu både Boverket och flera försäkringsbolag gått ut med tips för husägare som oroar sig över sitt hem. Du bör efter stormen exempelvis kontrollera takpannor, fasad och eventuella träd runtomkring huset.

Men redan när du märker att ovädret är på väg är det tid att agera. Annars kan hemelektronik och hus i värsta fall ta skada. Vanligast är att datorn havererar, men det förekommer även så pass allvarliga skador som bränder.

Åskskadade föremål anmälda till Folksam 2013, Procent

  • Dator, tv och tillbehör 59,4%
  • Telefon 7,9%
  • Övrig el (lampor, mikrovågsugn, laddare m.m.) 7,7%
  • Övrigt bild och ljud (musikanläggning, DVD, hemmabio m.m.) 7,3%
  • Vitvaror 6,7%
  • Fast monterat (värme-/vattenpump, panna m.m.) 3,6%
  • Hemlarm 2,6%
  • Tv-spel 2,0%
  • Skrivare/fax 1,5%
  • Övrigt (mat, glas m.m.) 1,3%

- Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten, tipsar Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Andra tips som ges är att stänga alla fönster för att minska spridning vid eventuell brand, att dra ur alla laddare även om de inte används och att ha både jordfelsbrytare och överspänningsskydd installerat. Du bör också i förväg ha kontrollerat takpannor och andra delar på huset som annars kan lossna i kraftig vind och flyga iväg och orsaka skada.

Vid skyfall är det främst hus med källare som får problem. Kontrollera att takrännor är fria från löv och att brunnar inte är igensatta. Du bör även säkerställa att vattnet rinner bort från huset, exempelvis genom att marken lutar utåt, att dräneringen runt huset är ok och att stuprören leder bort vattnet från huset - vid behov med hjälp av en dräneringsslang. 

Här kan du läsa fler tips:

Så skyddar du dig mot åskan
Förebygg översvämning