Så ofta brinner det på grund av el

Så ofta brinner det på grund av el

Felaktigt använda elektriska produkter, och även fel i elanläggningar kan få förödande konsekvenser.

Elsäkerhetsverket har sammanställt statistik som visar att det uppstår cirka 1 800 elrelaterade bränder i bostäder per år. Vanligaste orsaken är felaktig användning av elektriska apparater, framför allt spisar.

- Spisar och övriga elapparater som har till uppgift att värma och hetta upp mat, ger ofta stora skador vid en felanvändning. I räddningstjänstens rapport återfinns exempelvis torrkokning, att man glömmer saker på spisen eller att en elapparat slås på av misstag. I dessa fall är det beteenden och andra indirekta orsaker som är det huvudsakliga felet, säger elinspektör Magnus Karlsson.

Den näst vanligaste orsaken är bränder som startar i elektriska apparater såsom torktumlare, lysrörsarmatur och kylskåp. Och slutligen bränder som startar i elanläggningen, exempelvis i elcentral eller vägguttag.

- De resultat som hittills framkommit gällande bränder på grund av fel i elanläggningen kommer Elsäkerhetsverket att titta vidare på i nästa steg i projektet, säger Magnus Karlsson.