Så många elavbrott har vi per hushåll i Sverige

Högst medelavbrottstid 2010

Högst medelavbrottstid 2010

Statistik visar att elavbrottstiden på landsbygden minskar kraftigt och att Jukkasjärvi har högst andel avbrott per invånare.

Statistik från Energimarknadsinspektionen visar en positiv trend gällande elavbrott i Sverige, nämligen att avbrottstiderna ute på landsbygden sjunker. Mellan åren 2005-2010 är avbrottstiderna jämna och relativt låga i tätorter medan det på landsbygden tidigare varit ganska långa tider, men längden på sistnämnda minskar med andra ord kraftigt enligt statistiken. En av anledningarna tros vara skärpta regler kring avbrottslängd och avbrottsersättning.

Genomsnittstiden för avbrott i Sverige mäter 92 minuter och i snitt ligger antalet avbrott på 1,3 per hushåll. Men i Jukkasjärvi, som hade flest avbrott per kund 2010, ligger snittet istället på 4,9 och en fjärdedel av kunderna hade minst 10 elavbrott. Flera av elnätsföretagen når dessutom inte upp till kraven i ellagen enligt Energimarknadsinspektionens avdelningschef Remy Kolessar.

Elavbrott

Även avbrottstiderna för 2011 är under analys. Men den statistiken kommer att redovisas separat på grund av det stora antalet kraftiga stormar som härjade förra året.