Ekonomi, Juridik

Rörligt elpris rekordpopulärt

Energimyndigheten har undersökt hur tredje kvartalet sett ut gällande elpriser kontra avtalsgrupper och upptäckte då att rekordmånga kunder valde rörligt elpris i september, det visade sig vara den avtalsgrupp som hade flest andel kunder och också lägst elpris. Totalt utgjorde gruppen 31,9 procent.

Samtidigt visade tills vidare-avtalen bottennotering gällande andelen kunder, endast 19,1 procent satsade på den här avtalsgruppen i september och det är lägst hittills.

Dock höll samtliga avtalsgrupper lågt pris sett till tidigare år. Energimyndighetens statistik visar att priserna sjunk så pass att tills vidare-avtalen hamnade i nivå med september 2010, medan rörliga och tidsbundna avtal var i nivå med september 2007.