Ekonomi

Risk för stigande elpriser

Trots kallare väder och högre elförbrukning blev medelspotpriset på el i januari månad lägre än vad det var i december, detta eftersom kärnkraft- och vattenkraftverken höll höga produktionsnivåer. Men nu ligger vattenmagasinens fyllnadsgrad på en något lägre nivå än normalnivån vilket uppges öka risken för stigande elpriser.

– Den senaste tidens nederbördsfattiga väder har vänt överskottet i den hydrologiska balansen till ett underskott vilket ökar beroendet av import från angränsande länder. Risken för elpristoppar är därmed också högre om det kalla vädret kommer tillbaka, säger Faraz Azima som är vd för Elskling.se.

Medelspotpriset i januari blev:

  • 36,4 öre/kWh i Malmö
  • 36,1 öre/kWh i Stockholm
  • 35,7 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall