Otillräckligt brandskydd vanligt i svenska hushåll

67 procent av hemmen uppfyller inte de grundläggande kriterierna för ett bra brandskydd

Trots de många bränderna varje år är det en stor del av hushållen som saknar tillräckligt brandskydd. Grunden till ett tillräckligt brandskydd är att det ska finnas brandsläckare, brandfilt och brandvarnare i hemmet, men 7 av 10 hushåll uppfyller inte dessa kriterierna visar en undersökning genomförd av Trygg Hansa.

Tittar vi mer detaljerat på statistiken kan vi se att en stor majoritet har brandvarnare, medan ganska få har en brandfilt - 95 procent mot 33 procent. Brandsläckaren finns i 66 procent av hemmen.

-  Det är A och O att känna sig trygg i varje del av sitt hem och då räcker det inte med ett sorts brandskydd. Dessutom är det viktigt att ha brandskydd som man själv kan hantera, om man till exempel har en brandsläckare lättillgänglig ökar chansen att släcka en brand snabbt, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

Försäkringsbolaget tipar därför om ett par saker du kan tänka på:

- Alla brandskydd bör sitta centralt placerade.

- Köp rätt brandskydd för ditt hem, vänd dig till ditt försäkringsbolag eller till Brandskyddsföreningen om du är osäker.

- Lär alla i hemmet hur de olika brandskydden fungerar så att alla kan använda dem.

- När du ska sätta upp din brandvarnare är det viktigt att du sätter den i takets högsta punkt, eftersom röken stiger uppåt.

- Testa brandvarnaren regelbundet genom att trycka på testknappen – då ska du höra en varningssignal.

- Vänd brandsläckaren regelbundet så att pulvret inte riskerar att klumpa ihop sig.

- En brandfilt är bra att släcka små bränder med, ha en i köket där de flesta bränder startar.
Hus med flera plan bör ha samma utrustning på alla plan.

- Överväg även ett brandlarm som ett extra skydd.En brandvarnare känner av om det brinner och ger då en varningssignal. Ett brandlarm sänder dessutom en signal till en larmcentral.