Verktyg

Många cirkelsågar och vinkelslipar har säkerhetsbrister

Samband mellan antalet brister och inköpspris för de inköpta cirkelsågarna.

Samband mellan antalet brister och inköpspris för de inköpta cirkelsågarna. Grafik: Arbetsmiljöverket.

Ett stort test visar att cirkelsågar och vinkelslipar brister i säkerhet oavsett pris.

Varken priset eller märket verkar ha en korrelation med säkerheten hos en cirkelsåg eller en vinkelslip. Arbetsmiljöverket, som har testat tio modeller, uppger att det fanns minst en säkerhetsbrist hos varje modell. Maskinerna med högre pris hade något färre brister men sambandet var så pass svagt att det bedöms irrelevant. Svaga samband fanns även mellan vibrationsvärden, buller, pris, vikt och effekt.

- Trots relativt stora prisskillnader kunde vi inte se något tydligt samband mellan högt pris och säkra produkter, säger Dan Bremberg, sakkunnig på marknadskontroll.

Bland bristerna är det främst brister i dokumentationen som är i majoritet, men det uppdagades även värre problem. I rapporten går att utläsa att 18 procent av de testade modellerna hade tekniska brister. Hos 3 modeller gick exempelvis skyddet sönder, och hos 3 andra var vibrationsvärdena felaktiga. AEG KS 55-2 och Hitachi G13SR4 hade flest brister av den här typen.

– Felaktiga värden gör det svårt för arbetsgivare att göra korrekta riskbedömningar och ökar risken för att de som arbetar med maskinerna drabbas av skador, säger Dan Bremberg.

Märken som deltog i testet var Makita, AEG, Bosch, Cotech, Meectools, Hitachi, Milwaukee, Cocraft, Biltema, Black & Decker, Ryobi, Fxa och Nutool.

Hela rapporten finns här (PDF).