Kan behöva vänta 45 min på Räddningstjänsten

Kan behöva vänta 45 min på Räddningstjänsten

Nedskärningar innebär att husägare får klara sig själva vid bränder utanför tätort.

På många håll i landet måste husägare vänta hela 45 minuter innan Räddningstjänsten tar sig ut till huset för att släcka branden. Enligt statistik från försäkringsbolaget If brann tre hus ner i somras som, om de skulle fått hjälp i tid, kunde ha räddats.

– Kommunerna behöver prioritera räddningstjänsten högre, både vad gäller resurser och utbildning. Allmänheten ska kunna vara trygga med att brandkåren kommer när det brinner, säger Mats Larsson, brandman och skadeinspektör på If, och konstaterar att de som bor utanför tätort idag får räkna med att klara sig själva i 45 minuter.

Anledningen till att det blivit som det blivit uppges vara en lagändring som trädde i kraft 2004, som innebär att Räddningstjänsten själva får bestämma hur de ska fördela sina resurser. Detta har gjort att många skurit ned på sin verksamhet.

Även kustbevakningen skär ner vilket gör att boende i skärgården får extra svårt att få hjälp. Två av de tre husen som brann ner i somras låg ute i skärgården.

If har satt ihop en tipslista för husägare som bor utanför tätort.

Så skyddar du dig om det skulle börja brinna:

  • Brandvarnare med fungerande batteri är en billig livförsäkring. Glöm inte att testa varje år
  • Ha en handbrandsläckare placerad så att den är lätt att komma åt
  • Skaffa en vattenslang, tillräckligt lång för släckning av huset
  • En brandfilt är lämpligt, gärna i anslutning till köket
  • Kontrollera vilka utrymningsvägar som finns i bostaden
  • Genomför en brandövning hemma där alla familjemedlemmar deltar

Läs mer

Brandsäkerhet när du bygger hus

Reglerna kring eldstad

De brandsäkra byggmaterialen