Juridik, El & Teknik

Import av farliga elprodukter är ett växande problem

Elsäkerhetsverket vill se bättre lagstiftning.

Elsäkerhetsverket vill att EU-kommissionen tar krafttag för att förhindra att konsumenter inom EU kan handla farliga elprodukter från länder utanför EU via internet utan att myndigheter sedan kan sätta försäljningsförbud eller kräva återtag av produkten, de vill se en bättre lagstiftning på området och har därför gjort en skrivelse.

- Det är farligt, och ett växande problem, att elektriska produkter från andra länder utanför EU säljs via internet under oreglerade former till konsumenter, säger Elisabet Falemo, generaldirektör för Elsäkerhetsverket.

Produkterna det gäller är vanligen led-belysning och usb-laddare som inte uppfyller Sveriges och EU:s säkerhetskrav. Flertalet av dessa produkter har visat sig sakna skydd mot spänningsförande delar, och är dessutom utrustade med falsk CE-märkning. Ofta säljs de via hemsidor skrivna på svenska, där betalning sker med svensk valuta, vilket invaggar konsumenten i en falsk säkerhet.

- Om vi hade haft en svensk ekonomisk aktör som kunde ställas till svars under den lagstiftning som gäller inom EU, skulle dessa produkter ha fått försäljningsförbud med återtagande från konsument. Det är den allvarligaste formen av Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud, säger Martin Gustafsson som är inspektör vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Elisabet Falemo understryker att det, i väntan på bättre lagstiftning, behövs en större medvetenhet hos konsumenterna om de risker som finns med att köpa elektriska produkter via internet.