Hushållen sitter på 23 000 ton elskrot

Det genomsnittliga hushållet i Sverige gömmer 5,52 kilo värdefullt elskrot.

Metallen i det elskrot som ligger och skräpar i svenska hushåll skulle räcka till 290 000 nya cyklar och mängden koppar till 135 miljoner nya mobiltelefoner, enligt beräkningar som Batteriåtervinningen genomfört. Genomsnittshushållet förvarar 5,52 kilo elskrot i hemmet i form av exempelvis gamla mobiltelefoner och mp3-spelare. Mängden elskrot ökar dessutom med ett halvt kilo varje år.

- Mer än en tredjedel av de batterier och elprylar som säljs blir liggande i hemmen när de inte används längre. Därför är det bra att man som hushåll gör ett elektroniskt rens hemma, då bidrar man enkelt till ett mer hållbart samhälle, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på batteriåtervinningen, till SVT.

De talar om elskrotet som värdefullt eftersom vissa metaller håller på att ta slut. Skulle de svenska hushållen bli bättre på att återvinna elskrot skulle en hel del metaller kunna återanvändas igen och igen.