Högre lön för elektriker

Nytt kollektivavtal för elektriker talar om högre lön och ett ökat arbete för att få in fler kvinnor i branschen.

Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarna i Elektriska Installatörsorganisationen har träffat ett nytt ettårigt kollektivavtal som ger en löneökning på 2,6 procent och samtidigt en arbetstidsförkortning på två timmar.

Under avtalstiden ska det även pågå ett arbete med att modernisera kollektivavtalet. Det ska tillsättas arbetsgrupper med fokus på just detta, bland annat ska de verka för att fler kvinnor hittar till branschen, att främja tillväxt och utveckling samt att ge goda förutsättningar för rekrytering och nöjda medarbetare.

Avtalet löper fram till och med 31 mars 2013.