Energi

Här bor de i "hus utan sladd"

Huset ligger i en by i Sigtuna.

Huset ligger i en by i Sigtuna. Grafik: Google Maps.

Huset i Venngarn är varken kopplat till V/A- eller elnätet, samtidigt som det producerar mer el än det förbrukar.

Vid första anblick ser huset i Venngarn ut som vilket vanligt hus som helst. Men det är det inte. Huset är varken kopplat till vatten-, avlopps- eller elnätet. Fokus har istället varit slutna kretslopp, miljötänk och lokalproduktion.

Med hjälp av solfångare på taket, batterier och styrutrustning i garaget och en sterlingmotor kopplad till en pelletskamin är huset självförsörjande på el året om.

Klimatskalet på huset är gjort av frigolit och det räknas som ett plusenergihus. Det innebär att det producerar mer el än vad det gör av med. Totalt producerar det cirka 15 000 kilowattimmar per år men gör bara av med 6 000. Trots detta lever familjen som bor i det i stort sett som vilken annan familj som helst.

– Det är inga konstigheter att bo här. Barnen får kanske inte duscha hur länge som helst och vi har ingen golvvärme i badrummet och hallen. Annars är det egentligen som ett helt vanligt hus, säger Jens Johansson till Dagens Nyheter.

Strömmen som används är dock likström istället för växelström. Ytterligare en skillnad från en vanlig installation är att avloppet renas i en djup damm istället för exempelvis en infiltrationsanläggning med tank till. 

Nu vill Olle Larsson, mannen som varit motor och kassa för den by som huset ligger i, bygga en hel by av liknande hus och addera ett vindkraftverk till mixen. 

– Det borde vara en enkel match att till exempel kräva att alla hus ska ha solceller på taken i en kommunal detaljplan, säger han.

Läs mer om huset här.