Juridik, Energi

Green Leap ska verka för hållbar design

Green Leap ska verka för hållbar design

Två skolor och en myndighet går samman för att skapa en verksamhet som ska ge oss hållbar design så att vi exempelvis enkelt kan se elförbrukningen från produkter i hemmet.

Energimyndigheten, Kungliga tekniska högskolan och Konstfack går samman i projektet Green Leap för att skapa en mötesplats och ett centrum för hållbar design. Tanken är att få in hållbarhetstänket i utvecklingen av en produkts design så att inte bara huset är energisnålt, även innehållet i huset ska vara sprunget ur samma tänk.

– Om till exempel ett energisystem byggt på förnybar energi i framtiden ska fungera behöver människor styra sin energiförbrukning beroende på hur mycket vind- och solel det finns. Problemet är bara att det är jättesvårt att veta hur hög elförbrukningen är om man inte vet vad som drar el. Här kommer hållbar design in, att utforma produkter så att elförbrukningen syns enkelt och tydligt, säger professor Sara Ilstedt i ett pressmeddelande.

Verksamheten kommer till störst del bestå av olika projekt som förhoppningsvis i slutändan påverkar de produkter vi sedan köper. Samt verka som en brygga mellan olika instanser för att skapa en informations- och mötesplats.