Juridik, Energi

Färre elolyckor men stort mörkertal

3 av 4 elolyckor uppkommer i samband med felbeteende enligt Elsäkerhetsverkets årliga rapport. Men rapporten visar också att olyckstalet minskat kraftigt de senaste åren. Förra året inträffade endast en dödsolycka kopplad till el. Och elolyckorna minskade från 438 olyckor och 178 tillbud till 340 olyckor och 209 tillbud. 

Det är dock svårt att få fram en rättvis siffra när det kommer till lekmän och el eftersom dessa inte har skyldighet att anmäla skador. 

- Vi har följt elolycksfallsstatistiken sedan 1940-talet och den långsiktiga trenden har varit ständigt färre omkomna. Men vi har ett stort mörkertal bland privatpersoner eftersom det inte finns någon skyldighet för dem att anmäla, säger Klas-Göran Sundvall som är teknisk expert vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för rapporten.

Vanligaste elolyckan bland lekmän, enligt den statistik som finns att tillgå, är strömgenomföring i kroppen. I många fall är den orsakad av en felaktig anslutningskabel. 

Bland elyrkesmän sker vanligen olyckorna med koppling till arbetsfel och då på grund av att starkströmanläggningen inte frånkopplats som planerat. De flesta olyckorna sker inom verksamhetsområdet elnät och energiförsörjning.