Framtidens eluttag bygger på induktion

Studenter vid LTU har tagit fram en flexibel elinstallation som gör att eluttagen finns precis där du vill att de ska vara.

Studenter från Luleå Tekniska Universitets civilingenjörsprogram Maskinteknik och Hållbar energiteknik har, på uppdrag av Lindbäcks Bygg, utvecklat ett nytt slags flexibel elinstallation som gör att husägaren inte är platsberoende för sina eluttag utan istället kan utgå från behov. Elen finns där personen vill att den ska finnas. Tekniken bygger på induktion.

– Vi tror att det här är framtiden. Nokia kom för inte så länge sedan med sin trådlösa laddare som bygger på induktion. I Sydkorea har de funderat på att bygga in induktion i busshållplatser som laddar de elektriska bussarna medan de står på hållplatsen. Det finns en stor utvecklingspotential i tekniken, säger civilingenjörsstudenten Stefan Bergström.

Enklare prylar kan få ström både via tak och väggar tak vare en spole. Stefan Bergström förklarar att det fungerar ungefär som radiobilarna du ser på nöjesfält, ett extra innertak med ett strömförande, tunt nät monteras ihop med primärspolar av byggföretaget, dessa bildar ett elektromagnetiskt fält. En sekundärspole kan sedan uppfatta detta fält och hämta ström från det.

- Det som syns på taket är ett vitt hölje som innesluter sekundärspolen. Den går att ta bort tack vare att spolarna hålls fast med hjälp av magneter. För att man inte ska glömma bort var primärspolen sitter har vi kommit på en parkeringslösning där du har ett litet märke i taket dit du för dina spolar, säger Stefan Bergström.

Den andra lösningen är för mer energikrävande prylar. Studenterna förklarar denna som en springa i väggen som leder till en skena dit du ansluter en lämplig adapter genom att rotera den 90 grader. 

Dock kan det dröja innan vi får se den här typen av lösningar på marknaden. Eleverna har fått tänka fritt utan hinder så som byggregler och liknande.

– Företaget gav oss i uppgift att skapa en effektivare elinstallation och en mer flexibel lösning åt användaren, framtidens lösning helt enkelt. De ville få färska ögon på området så vi tilläts tänka fritt och inte bekymra oss så mycket om byggnormer, standarder och dylikt. Det löser de sedan, berättar civilingenjörsstudenten Anton Ekman.