Förvaltningsrätten om tv-avgiften: Datorn är avgiftspliktig

De cirka 20 personer som överklagat tv-avgift på grund av datorinnehav fick idag avslag av förvaltningsrätten i Luleå. Domstolen skriver att: "Det är tv-mottagare som grundar avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som är en tv-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen". Således är datorn avgiftspliktig oavsett om du väljer att titta på tv via den eller ej.

- Det är många som överklagat Radiotjänsts beslut i den här frågan och det är bra att de första domarna nu har meddelats. Vi har ytterligare ett par hundra överklaganden som avser delvis liknande fall. Dessa kommer nu att avgöras så snart det är möjligt, säger Victoria Bäckström som är lagman vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Domarna kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.