Teknik

Fler ska våga satsa på smart el

Fler ska våga satsa på smart el

Förslag om att det bland annat ska bli gratis att få tillgång till sina timvärden.

En 400 sidor lång rapport har lämnats över till regeringen från Samordningsrådet för smarta elnät. Rapporten är en nationell handlingsplan över hur smarta elnät kan bli ännu smartare och locka fler konsumenter.

Idag, två år efter införandet, är det exempelvis bara 8 600 elkunder som nappat på möjligheten att följa elpriset per timma. Den gruppen vill rådet ska öka. Ett förslag i rapporten är därför att konsumenter gratis ska kunna begära ut timvärden utan att först behöva teckna ett elavtal.

Ett annat förslag är införandet av ett stöd som elnätsföretagen kan nyttja för investeringar i oprövade smarta ellösningar. 

– Vår utgångspunkt har varit en bred definition av smarta elnät, vilket innebär att planen omfattar hela fältet från produktionsapparaten till styrmöjligheter ute hos elanvändarna. Den handlar alltså inte bara om teknik, utan också om nya förutsättningar för elmarknaden och behov av regelförändringar, hur kunderna ska få mer användbar information och hur nya affärsmodeller och tjänster ska få möjlighet att utvecklas, säger Maria Khorsand, ordförande i Samordningsrådet och vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Exempel på förslag:

Lagförslag och inriktning för fortsatta regelförändringar

  • Lagförslag som innebär att dagens regelverk kompletteras så att elkunderna får rätt till timvärden vid förfrågan, utan krav på elavtal och utan kostnad för kunden.
  • Regelförändringar för att minska hinder för energilager i distributionsnätet.

Ekonomisk stimulans

  • Ta fram villkor för ett särskilt stöd inriktat på riskavlyft vid nätinvesteringar i kommersiella, men ännu delvis oprövade smarta elnätslösningar.
  • Utveckla en samlad strategi för innovation inom smarta elnät och utveckla nya och kompletterade former för finansiering inom ramen för strategin.

Strategier och program

  • En tematisk forskningsplan för smarta elnät.
  • Informationssäkerhet och integritetsskyddande teknik som en del av infrastrukturen för datahantering.

Samverkan, kunskapsspridning m.m.

  • Smarta elnäts möjligheter i samband med energieffektivisering.
  • Smarta elnäts möjligheter kopplat till hållbart samhällsbyggande