EU ställer krav på minskad elanvändning hos rumsvärmare

Element och golvvärme måste bli smartare menar EU, som nu beslutar om hårdare krav på rumsvärmare.

Nyligen beslutades det om hårdare krav på rumsvärmare som använder elektricitet, flytande eller gasformiga bränslen - bland annat elgolvvärme och element. Kraven är ytterligare ett steg i EU:s arbete med att minska elanvändningen hos olika produktgrupper. 

– Eluppvärmning med låg effekt kommer förmodligen att öka framöver och bli vanligare i småhus, eftersom utvecklingen går mot energieffektivare hus. De nya kraven är en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle, säger Anna Carlén som är handläggare på resurseffektiva produkter på Energimyndigheten.

Målet är att kraven ska ge en besparing på cirka 2 TWh från år 2020 i Sverige, totalt inom EU beräknas det ge en besparing på hela 50 TWh. 

– Genom den nya lagen minskar onödigt värmespill från direktuppvärmning genom krav på till exempel termostat, timer eller närvarokontroll för elelement. Produkten måste helt enkelt vara smart och bara stå på om den behövs och slå av om värmen genast vädras ut genom öppna fönster, säger Anna Carlén.

Kraven börjar dock inte gälla förrän 1 januari 2018.