Energimyndigheten tror på vita lysdioder

Energimyndigheten tror på vita lysdioder

Energimyndigheten har under sommaren valt att gå in och stötta det svenska projektetet Ecospark med 3,15 miljoner kronor. Företaget arbetar på att ta fram en prototyp på vita lysdioder som har bättre ljuskvalitet och lägre tillverkningskostnad än dagens dioder.

Lysdioderna bygger på nanotrådar av halvledarmaterialet zinkoxid och det är detta som ska möjliggöra bättre färgåtergivning och lägre kostnader. Till Folkbladet säger de att förhoppningen är att de ska ha en produkt på marknaden inom ett par år och att den då ska passa både företag och privatpersoner.