Elolyckor vanligast bland barn och hemmafixare

Förra året inträffade inga elolyckor med dödlig utgång, däremot skadade sig cirka 1 500 personer och mörkertalet uppges vara stort.

Små barn och hemmafixare löper risk att råka ut för elolyckor i hemmet visar en årsrapport från Elsäkerhetsverket. Myndighetens statistik säger att barn under 5 år och män mellan 25-50 år är mest utsatta. 

– Varje år skadas omkring 350 barn i elolyckor. Oftast är det barn under 5 år som skadar sig. De petar in föremål i vägguttag, exempelvis i samband med renovering då uttaget suttit löst eller inte satts tillbaka på plats. Armaturer är också något barnen skadar sig på, om det saknas en lampa kan de komma åt strömförande delar, säger Lars Jansson vid Elsäkerhetsverket.

Bland hemmapularna är det armaturer, vägguttag och lösa elkablar som orsakar problem, vanligen då under renoveringar: "Den vanligaste typen av elolycka för lekmän i arbete är strömgenomgång orsakad av ett tekniskt fel. Oftast beroende på fel i en anslutningskabel eller ett bruksföremål."

Lekmän och elektriker råkar årligen ut för ungefär lika många olyckor, dock uppges mörkertalet för lekmän vara stort vilket gör att siffrorna för den gruppen beräknas vara betydligt högre.

Enligt statistiken förekom det glädjande nog inga dödsolyckor under förra året. Däremot skriver myndigheten att cirka 1 500 personer årligen söker sig till akuten för vård på grund av olyckor där el varit inblandade.