Elmätaren: 25 procent tror de kommer minska sin elförbrukning

1 av 4 tror att deras elanvändning kommer att minska framöver men samtidigt tror 50 procent att elanvändningen i samhället i stort kommer att öka, detta visar Svensk Energis nya konsumentbarometer Elmätaren.

Undersökningen visar också att 75 procent vill ha mindre kolkraft och att hela 14 procent är emot vindkraft. Många vill istället se en satsning på solkraft.

- Bilden i människors medvetande verkar vara att vi har avsevärt mycket mer kolkraft än det verkliga läget. Det verkar som att många inte är medvetna om att vi bara har ett par kolkraftverk i landet och att 97 procent av elen är koldioxidfri, säger Malin Thorsén på Svensk Energi.

45 procent sade sig också vara emot kärnkraft.