Juridik, Energi

Elförbrukningen minskade under 2011

Förra året var elförbrukningen 2 TWh lägre än vad den var 2010, detta eftersom det var ett varmare år.

Energimyndigheten har jämfört elförbrukningen på riksnivå mellan åren 2010 och 2011 och sett att den var 2 TWh lägre under 2011, det handlar då om elförbrukning för uppvärmning och varmvatten. Totalt stannade den på 33 TWh och i genomsnitt användes 17 300 kWh till uppvärmning och varmvatten i småhus. Energianvändningen var 117 kWh per kvadratmeter.

Anledningen till att elförbrukningen var lägre är helt enkelt för att 2011 var ett varmare år.