El via tidvattnet

El via tidvattnet

För första gången kopplas nu tidvattenkraft in på elnätet i USA, en teknik som många har stora förhoppningar på.

Ett första kommersiellt projekt för att utvinna el ur tidvatten är nu under uppbyggnad i USA. Redan i oktober kommer tidvattenkraftverket börja leverera el till cirka 100 hushåll för att därefter utökas till cirka 1 200 hushåll och företag framöver.

Anledningen till att projektet får uppmärksamhet internationellt är enligt Nyteknik.se att man kan utvinna mer kraft ur vatten än ur luft, vilket gör tidvattenkraftverket mer effektivt än vindkraften. Det är också lättare att förutsäga hur stor produktionen blir varje dag.

Potentialen i projektet gör att USA har många ögon riktade mot sig under den ettåriga försöksperioden. Detta tidvattenkraftverk är ett av få kraftverk av den här typen globalt sett. Det gör att all forskning är välkommen.