Brandvarnarna som inte längre får säljas i Sverige

Brandvarnarna ovan klarade testet utan anmärkningar.

Brandvarnarna ovan klarade testet utan anmärkningar.

23 brandvarnare har testats av Boverket, 9 hade brister varav 3 av dessa förbjuds i Sverige.

3 brandvarnare förbjuds efter att Boverket genomfört en stor undersökning av utbudet och tillverkarna. Totalt besökte Boverket 30 tillverkare för att kontrollera produktionen och CE-märkningen, och 23 brandvarnare testades utifrån kriterier som riktningsberoende, indikeringskänslighet, känslighet för rökdetektering, ljudsignal och korrekt frekvens.

Av de 23 brandvarnarna fick 6 mindre anmärkningar och 3 förbjuds. De som förbjuds är Proove EL316/1317/JB-S01, Fireinvent/OG-invent SA 109 Snapalarm och Powerfern PF 810AC-5 FIRE ALARM. Dessa ska återkallas från konsument och även sluta säljas. Äger du en brandvarnare av den här sorten har du rätt att lämna tillbaka den och få tillbaka pengarna.

Följande brandvarnare visade på mindre anmärkningar som tillverkarna nu måste åtgärda:

Brandvarnare med brister