Bordlampa för barn återkallas

En lampa för barn har visat sig ge överslag vid spänningsprover och Rusta åläggs nu att återkalla den.

Hus Boa Lights

Hus Boa Lights

En bordlampa för barn som sålts hos Rusta återkallas nu av Elsäkerhetsverket på grund av brister i transformatorn. Transformatorn ger överslag vid spänningsprover vilket i sin tur gör den farlig. Elsäkerhetsverket väljer därför att ålägga Rusta att återkalla samtliga lampor. 

Lampan heter Hus Boa Lights. Äger du en sådan uppmanas du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.