Även Lund får solkarta

Ett samarbete gör att allmänheten i Lund nu kan se hur mycket solenergi som når just deras hus.

För några dagar sedan rapporterade vi att Stockholmarna fått en solkarta på nätet där de kan se hur mycket sol som når varje hus i staden för att på så sätt avgöra huruvida en solcellssatsning är värd pengarna samt var på taket den i så fall ska placeras. Nu får boende i Lund samma möjlighet. Pontus Hedén på Lunds tekniska högskola har, tillsammans med Lunds Energi, Lunds kommun och Solar Region Skåne, kartlagt solenergin som når stadens fastigheter och satt ihop en karta.

- Kartan ger en utmärkt fingervisning om ett områdes totala solelpotential, men är också ett verktyg för att enkelt identifiera de tak som är mest lämpliga för solelsproduktion säger Anders Möller, chef för affärs- och produktutveckling på Lunds Energikoncern.

Kartan är en 3d-modell där lasermätningar tagit hänsyn till takvinklar och skymmande objekt. Beräkningarna bygger på solenergin som når dessa tak under ett års tid och utifrån detta kan du få fram hur mycket solel som kan produceras på just ditt tak. Du hittar kartan här: Solkartan.se.