Antalet omkomna i bostadsbränder minskar

En preliminär rapport visar att dödsbränderna minskar i antal, men det är ändå viktigt att du har koll på din brandsäkerhet.

Brandskyddsföreningens preliminära statistik över bränder 2014 visar att antalet dödsbränder minskade med 20 procent, och antalet omkomna med 21 procent. Den detaljerade statistiken visar att 76 personer omkom i 69 bränder, varav 68 personer omkom i brand i bostad.

- I arbetet med den nationella strategin arbetar vi bland annat för att minska antalet omkomna i brand. Premilinära siffror för 2014 tyder på att vi är på rätt väg, men statistiken kan förändras och det är svårt att veta hur det nya året kommer att bli. Det vi hittills har noterat är att antalet omkomna i brand i småhus minskade under förra året samt att antalet omkomna män minskat mot tidigare år, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

Anledningen till att dödsbränderna minskar och att färre män omkom 2014 är inte utredd ännu eftersom Brandskyddsföreningen fortfarande saknar en del viktiga uppgifter, så som brandorsak och övriga omständigheter. Men när alla rapporter inkommit ska föreningen genomföra en större analys. Med svaret i handen kan de sedan planera vad de ska satsa på för åtgärder och insatser i år.

Att alla har brandvarnare, brandfilt och pulversläckare hemma är dock något som Brandskyddsföreningen redan nu kan säga är viktigt. 

– Vi måste fortsätta arbetet med att öka medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand. Det är inte alla som vet att en bostad kan vara övertänd snabbare än räddningstjänsten hinner fram. Med fungerande brandvarnare och 6 kg pulversläckare kan man göra en första insats för att förhindra att en bostad brinner ner, säger Mattias Strömgren.