Ändringar i ellagen ska ge kundvänligare elmarknad

I framtiden får du kanske bara en elfaktura med både nätavgift och elkostnad.

Energimarknadsinspektionen överlämnade idag ett förslag till regeringen. Förslaget innehåller flertalet ändringar och tillägg i ellagen, tanken är att dessa förändringar ska ge en kundvänligare elmarknad och bättre förutsättningar för en nordisk slutkundmarknad.

– För svensk del har vi nu lagt basen för den nordiska slutkundsmarknaden. Samtidigt återstår mycket arbete i genomförandet och alla parter på elmarknaden kommer att behöva vara med och bidra för att få alla bitar på plats, säger Anne Vadasz-Nilsson hos Energimarknadsinspektionen.

Bland ändringarna som föreslås hittar du till exempel förslaget om att kundens elhandlare ska bli den centrala kontaktpunkten både vid byte och flytt. Det innebär att det är elhandlaren som därefter sköter all kontakt med både gamla och nya elnätsföretaget när du flyttar. Tanken är att det endast ska krävas kontakt med elnätsföretaget vid frågor rörande elavbrott, leveranskvalitet och anslutningar.

Kunden ska också endast behöva få en faktura oavsett val av elhandlare, förslaget kallas samfakturering och innebär att det ligger på elhandlarens ansvar att få med elnätsföretagets avgift på den gemensamma fakturan.