Värme, Energi

Allt fler producerar egen el

Den lilla skara som producerar egen el via solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk växer enligt en undersökning som Svensk Energi gjort. Elbranschen vill att det ska bli enklare för kunderna att kunna tjäna på att vara mer aktiva.

Egenproduktionen av el är på frammarsch i Sverige. Delvis därför vill Svensk Energi att regelverket förenklas, detta så att kunderna kan bli mer aktiva elkonsumenter. Elbranschen föreslår att de som producerar egen el ska kunna kvitta denna mot sin elanvändning, och att alla hushåll ska kunna ta del av sina mätvärden i realtid - inte bara timme för timme. Regelverket ska möjliggöra detta.

Idag finns det 842 mikroproduktionsanläggningar i Sverige. Vanligast är solceller som utgör 587 av dessa, därefter kommer vattenkraft med sina 151 anläggningar, och slutligen finns det även 111 privata vindkraftverk.

– Egen elproduktion förstärker kundernas känsla av egen kontroll och höjer medvetenheten om såväl värdet och vikten av tillgång till el, som det egna energibeteendet. Med framtidens behov av energieffektivisering ser vi att detta är en bra utveckling som vi vill stötta, säger Helena Olssén som är el- och samhällsanalytiker hos Svensk Energi.