20 % funderar på egen elproduktion

20 % funderar på egen elproduktion

Många vill producera sin egen el, speciellt ute i glesbygden.

Elbranschens konsumentbarometer Elmätaren visar att 20 procent av alla husägare önskar satsa på egen elproduktion inom en 5-årsperiod. Ute i glesbygden är siffrorna ännu högre, där vill 1 av 3 producera sin egen el. Det starkaste argumentet till detta uppges vara att man vill spara pengar. Men 51 procent vill även göra det för miljöns skull och 50 procent vill bli självförsörjande.

Svensk Energi konstaterar i undersökningen att solceller är det mest populära alternativet. I fjol uppgick den totala effekten av nyinstallerade solceller nästan till samma mängd som den totala effekten från solceller sedan mätningarna påbörjades.

Men det finns också en stor grupp som uppger att de inte är intresserade av att producera sin egen el. Anledningarna som toppar listan bland husägare är att de tror att de inte kommer att få lönsamhet i projektet och att det känns för svårt.

- Det som krävs för att få fart på den egna elproduktionen är enkelhet och ekonomiska incitament. Exempelvis det föreslagna skatteavdraget och att regelverket ändras så att det blir lönsamt att sälja den el man själv inte använder. Just nu verkar det finnas vissa skattetekniska hinder som vi hoppas att politikerna löser innan beslutet i maj, säger Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.