Villapriserna både stiger och sjunker, men stilla på riksnivå

Småhuspriserna på riksnivå var oförändrade mellan den senaste tremånadersperioden och motsvarande period ett år tidigare. I nära hälften av länen sjönk priserna, medan de steg eller låg stilla i övriga län. Det visar den senaste Småhusbarometern från SCB.

Största prisnedgången ser vi i Blekinge med - 6 procent, följt av Kalmar län på - 4 procent. I 6 län steg småhuspriserna, bland annat Norrbotten + 6 procent och Jämtland + 5 procent.

Priserna på småhus var oförändrade om man ser till landet som helhet under den senaste tremånadersperioden jämfört med samma period förra året. I 10 av 21 län redovisas sjunkande priser.

Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (augusti – oktober 2011) jämfört med föregående period (maj - juli 2011) samt föregående år (augusti – oktober 2010)

 

Antal köp senaste period

Medelpris senaste period (tkr)

K/T-tal senaste period

K/T-tal före-gående period

K/T-tal före-gående år

Förändr. i % från föreg. period

Förändr. i % från föreg. år

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

1 987

3 878

1,54

1,55

1,52

– 1

+1

Uppsala

472

2 231

1,62

1,60

1,60

+1

+1

Södermanland

485

1 722

1,50

1,52

1,52

– 2

– 2

Östergötland

507

1 661

1,54

1,56

1,58

– 1

– 2

Jönköping

509

1 393

1,60

1,60

1,63

0

– 2

Kronoberg

257

1 365

1,55

1,55

1,58

0

– 2

Kalmar

481

1 197

1,71

1,68

1,79

+2

– 4

Gotland

118

1 870

1,73

1,64

1,75

+6

– 1

Blekinge

244

1 248

1,50

1,59

1,59

– 6

– 6

Skåne

1 727

2 185

1,54

1,55

1,57

– 1

– 2

Halland

492

2 388

1,58

1,59

1,58

– 1

0

Västra Götaland

2 032

2 138

1,57

1,60

1,57

– 2

0

Värmland

525

1 134

1,56

1,56

1,60

0

– 2

Örebro

411

1 298

1,58

1,53

1,56

+3

+2

Västmanland

397

1 587

1,49

1,49

1,46

0

+2

Dalarna

519

1 197

1,75

1,77

1,71

– 1

+2

Gävleborg

487

1 194

1,65

1,64

1,63

0

+1

Västernorrland

365

979

1,67

1,65

1,69

+1

– 1

Jämtland

200

1 075

1,76

1,71

1,66

+3

+6

Västerbotten

483

1 215

1,69

1,73

1,68

– 2

+1

Norrbotten

551

930

1,74

1,78

1,65

– 3

+5

Storstad

 

 

 

 

 

 

 

Stor-Stockholm

1 987

3 878

1,54

1,55

1,52

– 1

+1

Stor-Göteborg

1 083

3 090

1,56

1,59

1,56

– 2

0

Stor-Malmö

733

2 872

1,47

1,51

1,50

– 3

– 2

Hela landet

13 249

2 002

1,59

1,60

1,59

0

0

(Källa:SCB)