Ekonomi

Villaägarna önskar bort SBAB

Villaägarnas Riksförbund riktar kritik mot SBAB på grund av hög boränta.

Som statlig bank borde SBAB se till att konkurrensen fungerar men det gör de inte idag enligt Villaägarnas Riksförbund. Det är Villaägarnas ekonom Daniel Liljeberg som talar med Di.se och han menar att SBAB, genom att lägga sina femåriga boräntor högst av alla, försämrar eftersom det sänder fel signaler från staten till de andra bankerna. Han säger även att han hellre ser att de försvinner än att de existerar i nuvarande form.

SBAB:s privatmarknadschef Håkan Höijer säger att de inte fokuserar på prispress på samma sätt idag, men att de är snabba på att haka på förändrade marknadsräntor och justera utifrån dem vilket är anledningen till den höga räntan på femåringen. Den femåriga boräntan låg i januari på 3,54 procent hos SBAB vilket uppges vara högre än hos samtliga övriga storbanker.