Ekonomi

Vi tror på stigande huspriser 2013

Anders Borg vill se sjunkande huspriser, men en undersökning visar att en majoritet av svenskarna fortfarande tror huspriserna kommer fortsätta stiga.

Trots att regeringen varit tydliga med att de inte accepterar stigande huspriser och har varnat för kommande åtgärder som ska stoppa eventuella prishöjningar, tror en majoritet av befolkningen att priserna ligger högre om ett år. Undersökningsföretaget SKOP:s senaste analys visar att 51 procent tror att priserna är högre om 1 år, medan endast 9 procent tror att priserna är lägre.

– Hushållens förväntningar om bostadspriserna ligger kvar på en historiskt hög nivå trots en liten minskning sedan försommaren. I Stockholms län har prisförväntningarna gått upp sedan försommaren och för villapriserna når förväntningarna en ny toppnivå, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

De tillfrågade i undersökningen har även svarat på huruvida de föredrar rörlig eller bunden ränta. Resultatet är mycket jämnt och visar en svag fördel för rörlig ränta (52 procent).