Varnad mäklare avregistreras

En mäklare i Kramfors har efter tre anmälningar och två tidigare varningar nu avregistrerats som mäklare. Mäklaren har, enligt uppgift till Dagens Juridik, inte upprättat de dokument som krävs vid försäljning och köp. Bland annat har en husköpare i två års tid, utan framgång, försökt få ut lagfart som visar att hon är ägare till sitt hus, och en annan husägare uppger att mäklaren inte skickat vare sig köpebrev eller köpekontrakt.

Mäklaren är varnad sedan tidigare, en gång 2009 och en gång 2012. Då gällde varningarna förtroenderubbande verksamhet och underlåtenhet att upprätta obligatoriska handlingar vid förmedlingsuppdrag. Men nu väljer alltså Fastighetsmäklarinspektionen att avregistrera mäklaren eftersom han varken följer fastighetsmäklarlagen eller god fastighetsmäklared.