Vårbudgetens påverkan på husägare

Solceller på tak.

Solceller på tak. Foto: Creative Commons.

Idag överlämnades en vårproposition med ett par förslag som berör bostadsmarknaden.

Regeringen har idag gått ut med information om en vårändringsbudget. Där finns egentligen bara ett förslag som direkt berör husägare och det är ett utökat stöd för solceller. Man tillskjuter 170 miljoner kronor extra för solcellsstöd.

- Nu byggs det solceller så det knakar på hustaken runtom i Sverige. Det är tydligt att många människor vill göra en aktiv insats för att ställa om till 100 procent förnybar el. Det är bra. Klimatet kan inte vänta och solenergi kan komma att spela en allt viktigare roll i ett framtida hållbart energisystem, säger biträdande finansminister Per Bolund om beslutet.

Därutöver finns det också ett par förslag som påverkar bostadsmarknaden generellt. Man går exempelvis ut med att man önskar se fler kontroller av personalliggare. Det innebär att Skatteverket får ett tillskott på sju miljoner kronor så att de kan utöka den verksamheten, med förhoppning om att det ska ge minskat svartarbete och en sundare konkurrens - bland annat i byggbranschen.

Regeringen utökar även byggbonusen till kommunerna för att snabba upp bostadsbyggandet, samt ger länsstyrelserna i landet extra pengar för att korta handläggningstiderna av investeringsstöd för bostäder.