Väntat 1 år på att få äga sin egen gård

Gården finns i Ljungby.

Gården finns i Ljungby. Grafik: Google Maps.

Lantmäteriets långa handläggningstider har fått oanade konsekvenser för Erik i Ljungby.

Lantmäteriets långa kötider för avstyckning fortsätter att ställa till det för människor över hela landet. Erik Carlsson i Ljungby är en av dem. Han köpte sin gård och begärde avstyckning för över ett år sedan, men än idag har han inte hört ifrån myndigheten. Det gör också att han ännu inte kan stå som juridisk ägare eftersom avstyckningen först måste godkännas.

Att han inte står som ägare gör vidare att han inte kan låna till den stora renovering han tänkt genomföra. Istället renoverar han lite pö om pö.

– Varenda sparad krona går just nu åt till renoveringen. Jag skulle behöva byta ut taket och renovera köket, men jag får ta lite i taget och börja med de delarna som inte kostar så mycket, säger han till Sveriges Radio.

Lantmäteriet har tidigare uttalat sig i frågan och sade då att kötiderna är långa beroende på att det saknas personal med rätt kunskap och att de har en stor mängd ärenden som ligger och släpar. Förklaringen är fortfarande densamma.

– I hela landet har vi oerhört svårt att hitta kompetent och erfaren personal. Samtidigt är det en byggboom och vi satsar nu på att prioritera ärenden som rör nybyggnation, för att inte bromsa upp bostadsbyggandet, säger Jimmi Mohlin, Lantmäteriet.