Ekonomi

Utredning vill skrota byggfelsförsäkringen

Byggfelsförsäkringen, som den är idag, bör skrotas menar utredare Björn Hedlund som igår överlämnade slutbetänkandet "Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar". I den föreslås att byggfelsförsäkringen ersätts av en åtgärdandeförsäkring som ska ge snabbare utredningar och åtgärder vid eventuella fel. 

- Utredningen har bekräftat att dagens byggfelsförsäkring inte fungerar och måste avskaffas. Utredningen har dessutom föreslagit en ny typ av försäkring som fungerar mer som en vanlig försäkringslösning, där försäkringsbolagen skulle få en tydligare roll och där också de så kallade utvecklingsfelen skulle ingå. Vi ska nu höra vad remissinstanserna tycker innan vi tar ställning till hur vi går vidare, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Björn Hedlund föreslår även att begreppet ansvarig entreprenör ska införas så att byggnadsnämnden har någon att direkt rikta sitt föreläggande till, detta är en form av effektiviseringsåtgärd av plan- och bygglagen.