Juridik

Uthängning i digitala grannsamverkangrupper kan vara olagligt

Att hänga ut någon med bild i en digital grannsamverkangrupp kan vara olagligt, personuppgiftslagen är inte tillräckligt tydlig med vad som gäller.

På många håll i landet har grannsamverkan flyttat ut på nätet. Men istället för att det handlar om mindre grupper för små områden blir det ofta större områden och ibland hela kommuner som täcks in i de här grupperna. Detta har skapat vissa juridiska frågetecken.

I grupperna hängs ibland hantverkare och personer tillhörandes andra grupper ut med bild. Likaså publiceras ibland misstänkta bilar tillsammans med sitt registreringsnummer. Detta är enligt personuppgiftslagen tillåtet i slutna grupper med få medlemmar, men hur många som är "få" specificerar inte lagen. Eftersom dessa grupper kan ha hundratals, ibland tusentals medlemmar, kan en sådan uthängning därför utgöra förtal.

– Går det uppemot flera tusen medlemmar så är det tveksamt om det är så begränsat som lagen säger, säger Malin Ricknäs, jurist på datainspektionen, till Sveriges Radio.

Hittills har det inte funnits något fall som prövar var gränsen går. Det är först när det prövats som det finns tydligare riktlinjer för digital grannsamverkan. Tills dess bör man i dessa grupper vara försiktig med vad man publicerar.