Utebliven bygganmälan för komplementhus kan bli kostsamt

Utebliven bygganmälan för komplementhus kan bli kostsamt

Foto: Enkelrum

Byggvaruhandeln och hustillverkarna har känt ett tryck på marknaden för komplementhus, men få bygganmälningar har inkommit till kommunerna. Kan det vara så att många inte förstått att bygganmälan är obligatorisk? Och vad händer i så fall om kommunen får reda på att bygget påbörjats?

Under gårdagen rapporterade vi om att byggvaruhandeln och hustillverkarna har känt ett tryck på marknaden för komplementhus, samt att få bygganmälningar har inkommit till kommunerna. Kan det vara så att många inte förstått att bygganmälan är obligatorisk före påbörjat bygge av komplementhus? Och vad händer i så fall om kommunen får reda på att bygget påbörjats?

Vi passade på att fråga kommunerna vad som sker om en byggherre bygger komplementhus utan bygganmälan. Svaret från kommunerna blev att det kommer att tas ut en sanktionsavgift precis som vid andra typer av svartbyggen, storleken på avgiften bygger på bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Frågan uppkom efter gårdagens artikel om det låga antalet bygganmälningar av komplementhus. Den fick en intressant kommentar från en av våra medlemmar. B8q skriver: "Eller också har folk missuppfattat och börjat bygga utan att kontakta kommunen! Skulle kunna förklara varför det är stort tryck hos byggvaruhusen och husleverantörerna, men lågt hos bygglovsavdelningarna."

Den som börjar bygga utan att lämna in bygganmälan och vänta in startbesked riskerar alltså en sanktionsavgift. Metoden som används för att räkna ut storleken är 0,5 prisbasbelopp. Bygger du ett komplementhus som mäter 25 kvadratmeter i Falkenberg blir sanktionsavgiften 16 500 kronor. I Luleå är beloppet något lägre.

- Vi har utifrån Plan och bygglagen beräknat byggsanktionsavgiften för att uppföra ett Attefallhus utan startbesked till 13 000 kronor, samt avgift för att uppföra en bygglovsbefriad tillbyggnad utan startbesked på en- eller tvåbostadshus på 15 kvadratmeter till 22 000 kronor, säger Luleås bygglovschef Anna Henriksson.

Men några extra kontrollrundor för att se så att kravet på bygganmälan följs är inte planerade enligt Falkenbergs stadsbyggnadschef Inge Emanuelsson. 

- Det blir inga extra kontrollrundor utan vi tar det vi ser i samband med andra tillsynsärenden och då vi får rapporter från fältet.

Mats Niwhede på stadsbyggnadskontoret i Malmö berättar att de har ungefär samma rutiner: 

- Vid Attefallhusen som skall användas som bostad gör vi efterkontroller men i övriga ärenden blir det nog grannarna som hör av sig.