Ekonomi

Uppåt för priserna på småhusmarknaden

Nästan alla län visar plus i senaste rapporten från Statistiska Centralbyån.

Från att ha stigit försiktigt i ett par månader, ökade småhuspriserna med hela 3 procent under maj-juli - detta jämfört med tremånadersperioden före. Statistiska Centralbyråns rapport visar att priserna steg i hela 20 av Sveriges 21 län. I Kronoberg, som är det enda län där uppgång uteblev, sjunk istället priserna med 1 procent.

Störst ökning redovisar Norrbotten, Värmland och Östergötland, samtliga med plus 7 procent. Men även storstadsregionerna ökar. Huspriserna har stigit med totalt 4 procent i Stockholm, och med 2 procent i Göteborg och Malmö med omnejd.

Jämfört med samma period förra året ligger nu huspriserna 6 procent högre på riksnivå. Snittpriset för ett hus mäter 2,3 miljoner kronor.