Ekonomi

Uppåt för huspriserna

Uppåt för huspriserna

Här stiger och sjunker huspriserna mest just nu.

Huspriserna steg 2 procent under den senaste 3-månadersperioden, och på årsbasis har de stigit hela 5 procent. Bland de 14 län som redovisar plus i statistiken hittar vi överst Jämtland med 11 procent upp, och därefter Gotland vars hurpriser ökat 6 procent senaste 3 månaderna - från att periodvis har sjunkit kraftigt senaste 12 månaderna.

Samtidigt som priserna stiger i många län redovisar tre län prisfall. Det är Östergötland och Norrbotten som tappar en procent, samt Blekinge som tappar två procent.

I storstäderna är det bara Malmös huspriser som backar marginellt med en procent. Både Stockholm och Göteborg visar en respektive två procent upp.

I Jönköping, Kronoberg, Halland och Gävleborg stod priserna stilla.