Ekonomi

Undersökning: Hushållens förväntningar på huspriserna

Trenden från i maj håller i sig: allt färre tror att priserna på hus kommer att ligga högre om ett år än de gör idag enligt senaste undersökningen från analysföretaget SKOP. Mellan november och december sjönk förväntansindex med ytterligare 11 enheter, det gick från +18 till +7. Dock tror fortfarande majoriteten, 30 procent, på tidigare nämnda utfall, nämligen att huspriserna kommer att ligga högre om ett år. De som tror på motsatsen utgör 23 procent.

– Färre än tidigare tror på stigande bostadspriser i Sverige. Men det är fortfarande fler som tror på stigande än på sjunkande bostadspriser. För ett år sedan rådde det omvända, då var det fler som trodde på sjunkande är stigande priser, säger SKOP:s analytiker Sofia Hultåker Hammarström.

Rapporten visar även att 52 procent skulle välja rörlig ränta framför bunden på ett femårslån om de fick välja idag, det är 3 procent fler än vad det var i november.