Tvist om skev dörr slutar hos ARN

Några av dörrarna hos Bygglagret.

Några av dörrarna hos Bygglagret.

Husägare reklamerade dörr och fick sedan faktura för den nya dörren.

En husägare i Kolbäck och företaget Bygglagret i Mockfjärd AB har kommit i konflikt rörande en dörr. En konflikt som till slut gått hela vägen till Allmänna Reklamationsnämnden.

Tvisten handlar om huruvida en beställd dörr varit sned i dörrbladet eller bara felmonterad. Enligt husägaren blev dörren allt mer svårstängd med tiden, och efter ett år fick han en ny dörr av företaget ifråga. Den nya dörren skulle vara kostnadsfri eftersom den första dörren reklamerats. Men husägaren fick ändå en faktura.

Enligt företaget tog de bara tillbaka dörren för att husägaren vägrade ge med sig. Vid kontroll visade det sig - enligt deras uppgifter till Allmänna Reklamationsnämnden - att dörrbladet inte alls var skevt, utan att dörren hade varit felmonterad. Därför beslöt de sig för att debitera husägaren för den nya dörren, samt för returen av den första.

Allmänna Reklamationsnämnden slår fast att det inskickade underlaget bevisar att det varit en reklamation.

- Av parternas mejlkonversation framgår att bolaget godtagit NN:s reklamation utifrån den utredning som han tillhandahållit. Det saknar därmed betydelse huruvida dörren varit felmonterad eller inte, utan parterna har träffat en överenskommelse om kostnadsfri omleverans. NN är därför inte skyldig att betala något för den nya dörren eller för returfrakten avseende den gamla dörren.

Detta innebär att husägarens krav på återbetalning av 19 297 kronor bifalles.