Ekonomi

Trenden med långsamt stigande huspriser fortsätter

Trenden med långsamt stigande huspriser fortsätter

Kurvan för huspriserna fortsätter peka uppåt med relativt låg men stadig lutning.

Huspriserna har, med undantag för en liten dipp i början av 2013, klättrat stadigt uppåt. Vid en jämförelse mellan senaste kvartalet i år och samma kvartal för ett år sedan har priserna ökat med fyra procent. Och senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån visar att trenden håller i sig. Mellan de två senaste kvartalen syns en ökning på en procent på riksnivå, vilket ligger helt i linje med de rapporter vi fått de senaste månaderna. Genomsnittspriset för ett hus i Sverige ligger idag på 2,2 miljoner kronor, dock med stor variation utifrån vilket län du befinner dig i.

Sett till länsnivå är det Jämtland som haft störst ökning mellan de senaste två kvartalen, där steg priserna med fem procent. På delad andraplats hittar vi, med en fyraprocentig ökning, Norrbotten, Örebro och Västernorrland. Totalt steg huspriserna i tolv av våra län. Men vi hittar också ett par prisfall i statistiken. Gotland toppar den listan och har minskat med totalt fem procent. På andraplats hittar vi Kronoberg vars huspriser föll med två procent.

Både Stockholms och Malmös huspriser steg med en procent, medan Göteborgs låg kvar på en oförändrad nivå. Men sett till årsbasis har huspriserna stigit hela fem procent i både Göteborg och Stockholm. Malmö visar, på årsbasis, en treprocentig ökning.

Huspriser