Trähus, Ekonomi

Trähusbarometern: "2014 vänder det"

Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen spår att 2014 är året då antalet nybyggda småhus börjar öka igen.

Antalet påbörjade småhus har länge varit få, och i senaste Trähusbarometern meddelar branschorganisationen Trä- och möbelföretagen att de står fast vid prognosen om 4 000 påbörjade småhus i år. Dock meddelar de samtidigt att en vändning syns i horisonten. 2014 förväntar de sig därför att antalet påbörjade småhus ska börja öka.

I senaste Trähusbarometern spås en stigning på 10 procent under nästa år vilket ger en prognos på 4 500 påbörjade småhus. De bygger prognosen på det faktum att orderingången för 2014 års första 7 månader ser mycket god ut. Dock behöver den fortsätta öka för att vi ska komma i fas med byggandet.

- Boende i eget småhus utgör fortsatt drömboendet för majoriteten av svenskarna. Därför är det angeläget att de politiska och ekonomiska förutsättningarna tar hänsyn till detta. Finansieringsmöjligheter samt att få fram byggbar mark för attraktiva trädgårdsstäder i direkt närhet till urbana tilväxtregioner är de viktigaste frågorna att lösa, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på Trä- och Möbelföretagen, TMF.