Juridik

Trafikverket tvångsinlöser hus för järnvägsbygge

Höghastighetsbanan.

Höghastighetsbanan.

Många riskerar tvångsinlösen av huset när räls för snabbtåg ska byggas.

Höghastighetstågen kommer att påverka många husägare enligt uppgifter som Dagens Industri tagit del av. Trafikverket förklarar att de under en tid hållit en dialog i de områden som kan komma att påverkas, och att vissa hus redan tvångsinlösts.

- Just nu håller vi informationsmöten och försöker ha en bra och tydlig dialog där fastighetsägarna kan komma med inspel. I första hand försöker vi komma överens om köpen, säger Annika Forslund, fastighetsansvarig för Ostlänken.

Exakt hur många eller vilka som berörs är i dagsläget oklart. Husägare inom en relativt bred korridor där järnvägen planeras står idag i ovisshet om de får behålla sina hus. Om de måste tvångsinlösas får husägaren marknadsvärdet plus 25 procent, alternativt så byts huset mot ett nytt likvärdigt.

- Generellt sett så kommer vi överens och de flesta blir nöjda, säger Annika Forslund.