Ekonomi

TMF stödjer förslag om statligt amorteringskrav

Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF, stödjer Stefan Ingves förslag om att staten bör införa krav på amortering av bolån. De menar att ett sådant krav skulle minska den bostadsbrist vi ser idag genom att det ökar bostadsbyggandet.

I ett pressmeddelande skriver TMF att de anser att nuvarande system hämmar bostadsbyggandet på så sätt att familjer som egentligen inte har råd lånar eftersom de slipper amortera, vilket i sin tur gör bolånetaket nödvändigt. Ett system som kräver amortering gör däremot att bara de som har råd att låna faktiskt tar ett bolån och att bolånetaket då inte behövs.

"Bolånetaket innebär att 15 procent av kostnaden för ett nytt hus skall betalas kontant. Resten får man låna av banken. En familj i början av bostadskarriären har ofta inte så mycket kontanta medel, även om de kan ha mycket god inkomst. Bolånetaket hindrar unga barnfamiljer att skaffa sig det boende som de helst vill ha."