TMF höjer prognosen för husbyggandet

TMF höjer prognosen för husbyggandet

TMF tror på de positiva tongångarna i svensk ekonomi och höjer prognosen med 1 500 påbörjade småhus.

Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen får rapporter om att orderingången och leveranserna hos hustillverkarna ökar, de justerar därför upp prognosen för antalet påbörjade småhus 2014. Den tidigare prognosen låg på 5 000 hus, medan den nya mäter 6 500 hus. Orderingången uppges ha legat stabil under slutet av 2013.

Dock är TMF fortsatt negativa till bolånetaket, som de menar håller siffrorna nere.

- Sverige behöver bygga 40 000-50 000 bostäder om året och av dessa har småhus historiskt sett svarat för nästan hälften. Nu visar 2013 års statistik att bolånetaket drabbar nyproduktionen av egna hus speciellt hårt, och att andelen småhus endast utgör 20 procent.  Bolånetaket stänger dörren för många som önskar bygga eget hus, inte minst i efterfrågade storstadsregioner, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF.

De önskar också se mer byggbar mark.