Tjänster är svårast att handla för konsumenterna

Hantverkartjänster är svåra att handla upp för en konsument.

Hantverkartjänster är svåra att handla upp för en konsument. Foto: Marlén Eskilsson

Många tjänster som berör husägare är med på topplistan över problematiska marknader inför köp.

Konsumenterna har det ibland knivigt på marknaden, dels på grund av dålig information såsom svårlästa avtal, dels på grund av att låg tillit.

- För konsumenter kan komplexa produkter, svårbegriplig information och sviktande tillit till företag göra det svårt att bedöma vilken produkt som motsvarar behoven. Köpet riskerar att inte motsvara konsumentens förväntningar och därmed leda till missnöje. Risken finns också att konsumenten går miste om ett bättre alternativ, skriver Konsumentverket.

Allra svårast är det för konsumenter att handla på tjänstemarknaden. För andra året i rad får exempelvis hantverkstjänster lägst betyg för transparens. TV- och telefoniabonnemang sticker ut som mest negativt enligt Konsumentverkets Konsumentrapporten 2018, men även flera andra tjänster som berör husägare.

- Köp av tjänster upplevs som besvärligt, bland annat för att det är svårare för konsumenten att bedöma och utvärdera kvaliteten både inför och efter köp, konstaterar Konsumentverket.

10 mest problematiska marknaderna inför köp

  1. Tv-abonnemang
  2. Fast telefoni
  3. Person-/familjeförsäkring
  4. Juridiska tjänster
  5. Hantverkare
  6. Investering/pension
  7. El
  8. Villa-/hemförsäkring
  9. Buss/spårvagn/tunnelbana
  10. Internet

Förhoppningen är att rapporten ska göra att företagen får upp ögonen för problematiken och gör något åt den.

– För sin långsiktiga överlevnad är företag beroende av konsumenternas förtroende och en sund konkurrens. Genom att ha en välfungerande klagomålshantering och ta till sig av klagomål och synpunkter, kan företagen nå högre förtroende, skapa bättre produkter och få lojalare kunder. Det ligger alltså även i företagens eget intresse att måna mera om konsumenterna, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman.